Pravila privatnosti

Poliklinika za stomatološku protetiku i ortodonciju DELIĆ (Stomatološka poliklinika DELIĆ), OIB: 82021920846, u svojoj poslovnoj jedinici u Rijeci, na adresi Dražice 121 d kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje Korisnici istom dostavljaju kada koriste web stranicu www.poliklinika-delic.hr i naše ostale usluge, osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju svojih usluga.

Osobni podatak podrazumijeva svaki podatak koji se odnosi na pojedinca (korisnika) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ime i prezime, OIB, e-mail adresa, adresa prebivališta/boravišta i sl.). Obrada podataka podrazumijeva svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Kako prikupljamo osobne podatke?

Stomatološka Poliklinika Delić prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate putem bilo koje internetske stranice Centra dentalne medicine Stomatološka Poliklinika Delić kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme;
 • ako izravno kod nas kupite uslugu;
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici;
 • ako nam naši partneri dostave vaše podatke na dozvoljen način;
 • ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja Vaših roditelja ili skrbnika.

Kako se vaši podaci mogu koristiti?

Uporaba i obrada Vaših osobnih podataka u skladu s relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) mora biti zakonita, što podrazumijeva da se Vaši podaci obrađuju samo onda kada se svrha obrade istih ne bi mogla postići drugim sredstvima.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opravdane osnove za svaku upotrebu Vaših osobnih podataka.

Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obveza, zakonske osnove i te Vaša privola. Obradu na temelju legitimnog interesa Stomatološka Poliklinika Delić koristi za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda prodaje usluga iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Stomatološke Poliklinike Delić da obrađuje podatke u navedenu svrhu.

Stomatološka Poliklinika Delić će prikupiti Vaše kontaktne podatke, podatke o izvršenim uslugama, jamstvu, kao i informacije o povijesti Vas kao pacijenata, kada koristite naše usluge u svrhu obrade zahtjeva na temelju jamstva ili tehničke podrške za izvršene usluge.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge ili prijevoz.

Stomatološka Poliklinika Delić se koristi direktnim marketingom temeljem Vaših osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama u našoj ponudi, o posebnim pogodnostima za kupnju, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost.

Privola za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Stomatološka Poliklinika Delić podliježe zakonima Republike Hrvatske, kao i nadnacionalnim propisima, i dužna ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka?

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Stomatološka Poliklinika Delić poduzima sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Registracijom ili ispunjavanjem kontakt forme na internet stranici www.poliklinika-delic.hr, dajete nam zasebnu suglasnost (privolu) da obrađujemo vaše osobne podatke navedene u registracijskoj ili kontakt formi u određenu svrhu/e, kao i podatke dostupne u procesu dostave dokumentacije u vidu snimke ortopantomograma i slično. Svrhe koje Stomatološka Poliklinika Delić može istaknuti u registracijskoj ili kontakt formi zahtijevaju zasebnu privolu svake posebno.

Obvezujemo se čuvati privatnost vaših osobnih podataka te s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (679/2016) EU, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i drugim važećim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke korisnika i posjetitelja web stranice, kao i ostalih pacijenata ili potencijalnih pacijenata, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz registracijskog ili drugog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za odgovaranje na upite Korisnika, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera, a po posebno pribavljenoj privoli.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Stomatološke Poliklinike Delić i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu vaših osobnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe dane privole ili legitimnog interesa, ugovorne ili zakonske osnove. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

Stomatološka Poliklinika Delić informira Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristi iste za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj privoli. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima.

Prema važećem nacionalnom i nadnacionalnom zakonodavstvu, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo postupati s vašim podacima u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne privole, ne prosljeđivati osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati točnost osobnih podataka; osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka Korisnika.

Za slučaj da više ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu poliklinikadelic@gmail.com ili na broj telefona: +385 51 551 057.

Stomatološka Poliklinika Delić može kontaktirati Korisnika radi provjere autentičnosti zahtjeva.

Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj Stomatološka Poliklinika Delić:

 • Omogući pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka;
 • Potvrdi obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka i da ih kopira;
 • Proslijedi osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka;
 • Pruži popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;
 • Pruži informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;
 • Pruži informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;
 • Objasni tehničke ili logičko-tehničke postupke donošenja odluka ako obavlja automatizirano odlučivanje obradom osobnih podataka pojedinca.

Rok čuvanja podataka Korisnika od strane Stomatološka Poliklinika Delić traje doživotno ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu. Stomatološka Poliklinika Delić čuva osobne podatke dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ukoliko Korisnik ima prigovore na obradu njegovih podataka od strane Stomatološke Poliklinike Delić, može uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osoba za zaštitu osobnih podataka:

poliklinikadelic@gmail.com / +385 51 551 057.

 

Kolačići (Cookies)

Privatnost korisnika

Ova internetska stranica radi boljeg korisničkog iskustva na internetskoj stranici na vaše računalo sprema male tekstualne datoteke (“cookies”). Ova je praksa prisutna kod najmanje 90 % internetskih stranica u svijetu. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu „cookieja“, a njihovim blokiranjem i dalje možete pregledavati naše stranice, no određene mogućnosti bit će vam ograničene.

Što je cookie (kolačić)?

“Cookie” je mala datoteka koju na Vaše računalo sprema internetska stranica koju posjetite. “Cookie” (kolačić) obavještava internetsku stranicu da se “stari” korisnik ponovno priključio pamteći njegove postavke. “Cookieji” bilježe vaše preferencije i postavke, unosi ih u internetske obrasce i informacije za prijavljene korisnike.

“Cookies” mogu spremati širok pojas informacija, ali ta informacija ili informacije mogu biti spremljene jedino ako korisnik to omogući – internetske stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im korisnik nije dao i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. “Cookieji” (kolačići) ne sadržavaju nikakve osobne podatke odnosno informacije koje bi vas mogle identificirati. Korisnik, pak, može promijeniti svoje postavke internet te time sam birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, hoće li spremljene “cookieje” (kolačiće) automatski pobristai pri zatvaranju internet preglednika i sl.

Kako onemogućiti “cookieje” (kolačiće)?

Isključivanjem “cookieja” (kolačića) odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje istih na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internet pregledniku. Blokiranjem “cookieja” i dalje možete pregledavati internetske stranice, no određene funkcionalnosti neće vam biti na raspolaganju na tim internetskim stranicama.

Što su “persistent cookies” (stalni kolačići)?

Stalni ili spremljeni kolačići sačuvani su na disku (vašem računalu) te tamo ostaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih pohranjuju se podaci kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

Što su “session cookies” (privremeni kolačići)?

Privremeni kolačići privremeno se pohranjuju na disku te se brišu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih internetske stranice pohranjuju privremene podatke kao što su primjerice stavke u košarici za kupnju.

Što su “local cookies/first party cookies” (kolačići od prve strane)?

“First party cookies” (kolačići od prve strane) dolaze s web-mjesta koje korisnik pregledava i mogu biti trajni ili privremeni. Web mjesta te kolačiće upotrebljavaju za spremanje informacija koje će ponovo upotrebljavati kada korisnik sljedeći put posjeti to mjesto.

Što su “third party cookies” (kolačići treće strane)?

“Third party cookies” potječu od drugih, partnerskih web mjesta koja gledate. Treće strane mogu na taj način prikupljati podatke o korisnicima različnih web-mjesta i upotrebljavati ih u marketinške i analitičke svrhe.

Koristi li Stomatološka poliklinika Delić “cookieje” (kolačiće)?

Da, s primarnim ciljem kako bi vam naše internetske stranice omogućile bolje korisničko iskustvo.

Kakve “cookieje” (kolačiće) koristi Stomatološka poliklinika Delić i zašto?

“Session cookies” (privremene kolačiće) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Mi koristimo “session cookies” kako bi unaprijedili korisničko iskustvo za vrijeme posjete.

“Persistent cookies” (trajni kolačići) – ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumijeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati internetsku stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna.

Ima li na Stomatološka poliklinika Delić “third party cookies” (kolačića treće strane)?

Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove internetske stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Trenutno omogućujemo:

 • Društvene mreže
 • Dijeljenje članaka na društvenim mrežama postavlja korisniku kolačiće.
 • Mjerenje posjećenosti

Stomatološka poliklinika Delić koristi sljedeće servise za mjerenje posjećenosti stranice:

 • Google Analytics
 • Google Tag menager,
 • Meta Pixel.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića.

Ako želite onemogućiti spremanje kolačića, možete zabraniti navedeno putem sljedećih linkova:

Google Analytics – https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout
Gemius – http://optout.hit.gemius.pl/ removeEN.php
Xiti – http://www.xiti.com/en/optout. aspx
Responsive – www.responsive.la/postavke 

Ujedno, postoje i nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise, a više informacija dostupno je na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

 

Pošaljite upit

Ispunite obrazac ispod, zatražite ponudu i rezervirajte se za svoj
BESPLATNI prvi pregled!

Poruka je poslana!

Odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku.