Opći uvjeti poslovanja‍

1. Uvjeti korištenja

U daljnjem tekstu donosimo Opće uvjete poslovanja putem službene internetske www.poliklinika-delic.hr (u daljnjem tekstu: internetska stranica). Vlasnik navedene stranice je Stomatološka Poliklinika Delić d.o.o. Rijeka, Dražice 121 d, 51 000 Rijeka koja na internetskoj stranici objavljuje sadržaje i ažurira podatke. Objavljeni sadržaji vlasništvo su Stomatološke poliklinike Delić te se ne mogu koristiti bez pismene suglasnosti iste.

Ukoliko koristite bilo koju od usluga objavljenih na ovoj stranici, smatra se da se slažete sa svim navedenim stavkama Općih uvjeta poslovanja i stoga nećete imati pravo prigovora na iste.

Dodatno ukazujemo na potrebu učiniti javno dostupnim službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka na svojim web stranicama.

2. Stomatološke usluge

Sve usluge navedene na internetskoj stranici kao i ponude s cijenama, planom liječenja i slično, informativnog su karaktera te služe što točnijem informiranju potencijalnog pacijenta. Točne informacije o istima pacijent može dobiti pri prvom pregledu u navedenoj klinici i na temelju točno utvrđene potrebne terapije ili zahvata.

3. Plaćanje i izdavanje računa

Stomatološka Poliklinika Delić stomatološke usluge navedene na internetskoj stranici obavlja isključivo u svoje ime i za svoj račun. Stomatološka Poliklinika Delić će pacijentu izdati pravovaljani račun za izvršenu stomatološku uslugu, a pacijent je takav račun dužan platiti u cijelosti u skladu s dogovorenim načinom plaćanja.

Usluge Stomatološke Poliklinike Delić moguće je platiti gotovinom te svim kreditnim ili debitnim karticama.

4. Izmjene i dopune

Stomatološka Poliklinika Delić zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja kao i sadržaja internetske stranice bez prethodne obavijesti. Navedene dopune ili izmjene uvjeta ili sadržaja ne utječu usluge koje su s pacijentima već ugovorene i u provedbi te će takve usluge biti provedene u skladu s dogovorenim planom liječenja i cijenama navedenim u izdanom računu.

5. Obveze i odgovornosti Stomatološka Poliklinika Delić

Stomatološka Poliklinika Delić je dužna pacijentu izdati odgovarajući račun za obavljenu stomatološku uslugu te zdravstvenu djelatnost obavljati svjesno i u skladu s Pravilnikom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

6. Odricanje od odgovornosti

Stomatološka Poliklinika Delić se odriče svake odgovornosti za eventualnu grešku na internetskoj stranici nastalu tijekom izrade, unosa podataka ili nadopunjavanja iste kao i odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korisniku zbog korištenja internetske stranice i/ili sadržaja iste.

Ukoliko se pacijent ne pridržava uputa liječnika o potrebnoj terapiji i njezi, niti liječnik ni klinika Stomatološke Poliklinike Delić neće biti odgovorni za eventualno nastale komplikacije, pa stoga ne mogu izdati uobičajene odgovarajuće garancije.

Navedeni vlasnik internetske stranice ne odgovara za poslovanje i sadržaje internetskih stranica na koje postoji poveznica.

7. Obveze i odgovornosti pacijenta

Pacijent je odgovoran pridržavati se uputa koje je od liječnika dobio nakon obavljenog zahvata ili tretmana te je obavezan doći na kontrole u dogovorenim terminima (ukoliko to tretman zahtijeva). Ukoliko se pacijent ne pridržava uputa liječnika, niti liječnik ni Stomatološka Poliklinika Delić neće biti odgovorni za eventualno nastale komplikacije.

8. Nadležnost suda

Za sve nastale sporove koje nije moguće riješiti mirnim putem nadležan je sud u Rijeci.

9. Službenik za zaštitu osobnih podataka je:

ZORAN VUKIĆ, Nikole Tesle 9/VI , Rijeka

10. Privatnost korisnika

Više o privatnosti korisnika na stranici Stomatološka Poliklinika Delić pronađite na ovom linku.

11. Autorska prava

Sadržaj, izgled i dizajn internet stranica Stomatološke Poliklinike Delić zaštićeni su autorskim pravima. Bilo kakvo kopiranje, uređivanje, spremanje ili prevođenje sadržaja, osobito grafika, slika, teksta ili njihovih dijelova nije dopuštena bez pismenog dopuštenja Stomatološke Poliklinike Delić.

12. Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati na neki od sljedećih načina:

Osobnom predajom pisanog prigovora osoblju u Stomatološkoj Poliklinici Delić ili Putem pošte na adresu: Dražice 121 d, 51000 Rijeka, Hrvatska

Putem elektroničke pošte na: poliklinikadelic@gmail.com

Stomatološka Poliklinika Delić se obvezuje bez odgađanja u pisanom obliku potvrditi primitak prigovora potrošača.

Stomatološka Poliklinika Delić se obvezuje u pisanom obliku dostaviti odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno ovoj Obavijesti jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača. U tu svrhu, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u Stomatološkoj Poliklinici Delić ili dostavljate putem pošte, naznačite svoje ime, prezime i adresu.

Pošaljite upit

Ispunite obrazac ispod, zatražite ponudu i rezervirajte se za svoj
BESPLATNI prvi pregled!

Poruka je poslana!

Odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku.